Tillitsvalgte

21. april 2018

Tillitsvalgte 2018 - 2019

Leder:

Jarle Sterner
Valgt for 1 år i 2018

Mobil: 920 28 277

Nestleder:

Rune Johansen
Valgt for 2 år i 2017

Kasserer:

Eva Røstad
Valgt for 2 år i 2017

Sekretær:

Geir Eriksen
Valgt for 2 år i 2018

Styremedlemer:

Herman Wirsching
Valgt for 2 år i 2018

Linda Olsen
Valgt for 1 år i 2018

Varamedlemmer:

1. Vara - Ingerid Ringheim
Valgt for 1 år i 2018

2. Vara - Grete Grundvig
Valgt for 1 år i 2018