Tillitsvalgte

19. april 2017

Tillitsvalgte 2017 - 2018

Leder:

Jarle Sterner
Valgt for 1 år i 2017

Mobil: 920 28 277

Nestleder:

Rune Johansen
Valgt for 2 år i 2017

Kasserer:

Eva Røstad
Valgt for 2 år i 2017

Sekretær:

Linda Olsen
Valgt for 2 år i 2016

Styremedlem:

Svein Eriksen
Valgt for 1 år i 2017 (styremedlem velges for 2 år i 2018)

Varamedlemmer:

1. Vara - Ingerid Ringheim
Valgt for 1 år i 2017

2. Vara - Grete Grundvig
Valgt for 1 år i 2017