Div medlemsinformasjon

Oversikt over medlemsmøter, protokoller fra årsmøter, styremøter, referater fra medlemsmøter og fra representasjoner for NASPA
01. november 2016

Medlemsmøter/årsmøte 2017

Dette året vil vi ha tre medlemsmøter inkl. årsmøte.

Møtene gjennomføres på følgende datoer:

  • Onsdag 19.04.2017 kl. 18.30 Årsmøte
  • Onsdag 07.06.2017 kl. 18.30 Medlemsmøte
  • Onsdag 18.10.2017 kl. 18.30 Medlemsmøte
 Med forbehold om endringer!

Møtene avholdes på Lærings og mestringssenteret Aker sykehus - bygning 41b, Trondheimsveien 235 i Oslo

Protokoller fra styre-/års-/medlemsmøter

Referater fra NASPA representasjoner