Div medlemsinformasjon (oversikt)

Oversikt over medlemsmøter, protokoller fra årsmøter, styremøter, referater fra medlemsmøter og fra representasjoner for NASPA
04. juni 2018

Medlemsmøter/årsmøte 2018

Dette året vil vi ha tre medlemsmøter inkl. årsmøte.

Møtene gjennomføres på følgende datoer:

 Med forbehold om endringer!

Møtene avholdes på Lærings og mestringssenteret Aker sykehus - bygning 41b, Trondheimsveien 235 i Oslo

Protokoller fra styre-/års-/medlemsmøter

Referater fra NASPA representasjoner