Varsel om ordinært årsmøte 2020

I hht vedtektene varsles det med dette at ordinært årsmøte avholdes

Dato:25.03.2020

Tid: 1830

Sted: Aker Sykehus – læring og mestringssenteret bygg 80 Trondheimsveien 235 Oslo

09. januar 2020

 

Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest Lørdag 15.02.2020.

Bruk eventuelt e-post - naspa@nhf.no eller leders postadresse: Jarle Sterner Gneisveien 62 1435 Ås til dette.

Dette varselet vil bli gitt på  Facebook gruppen vår og pr epost,  samt her.

 

 

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)

Hovedstyret

 

Jarle Sterner /s/

leder

 

Flere nyheter Flere artikler