Varsel om ordinært årsmøte 2018!

I hht vedtektene varsles det med dette at ordinært årsmøte avholdes 21.04.2018 kl 16.00 på Quality Airport Hotell Gardermoen
04. februar 2018

Tid: 21.04.2018 kl 16.00

Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Lokevegen 7 2067 Jessheim.

Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest fredag 23.02.2018.

Bruk eventuelt e-post - naspa@nhf.no eller leders postadresse: Jarle Sterner Gneisveien 62 1435 Ås til dette.

Dette varselet vil  bli gitt på hjemmesiden vår naspa.no og på Facebook gruppen vår samt her.

Styret.

Flere nyheter Flere artikler