Varsel om ordinært årsmøte 2017!

I hht vedtektene varsles det med dette at ordinært årsmøte avholdes onsdag 19.04.2017
14. januar 2017
Tid: 19.04.2017 kl 18.30

Sted: Lærings og mestringssenteret Aker sykehus, Trondheimsveien 235, OSLO

Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest fredag 20.01.2017.

Bruk eventuelt e-post - naspa@nhf.no eller leders postadresse: Geir Eriksen, Rugdeveien 57, 1476  RASTA til dette.

Dette varselet vil kun bli gitt på hjemmesiden vår naspa.no og på Facebook gruppen vår
Flere nyheter Flere artikler