NASPAs Landskonferanse 2020

NASPA Arrangerer landskonferanse for medlemmer og ledsagere 

24-26 april 2020

Comfort Hotel Runway

11. november 2019

NASPA Landskonferanse Program 2020.

 

Fredag 24.4.2020

Kl.  12.00. Lunch.

Kl. 13.00. Åpning.

Kl. 13.15. Foredrag av Gunnhild Bottolfsen om råd/tips om tilpassing av bolig.

Kl. 14.30. Foredrag av Kjersti Skarstad om Funksjonshemmedes menneske rettigheter.

 Kl. 15.30. Dr. Rydning- Dr. Selmer: Nytt fra forskningsfronten om diagnosene Ataxi – Hsp.

 Kl.18.00. avslutning.

Kl. 19.00 Middag.

 

Lørdag 25.04. 2020

Kl. 08.00 – 09.45. Frokost

Kl. 10.00. Psykolog Kristina Moberg

Kl. 12.00 Sunnaas sykehus med overlege Jelena Simic og kordinator Eva Hurlen presenterer Spastisitetsklinikken.

Kl. 13.30. Lunch

Kl. 14.30. Foredrag av uroterapeut Guro Skare Bekeng. Urodynamisk Laboratorium ved Sunnaas Sykehus

Kl. 15.30. Psykolog Krister Fjermestad

Kl. 16.30. Fysioterapeut Silje Storlid

Kl. 18.00. pause

Kl. 20.00. Fest middag med Stand- up.

I tillegg kommer hjelpemiddeleksperten og colorplastassistanse med stand.

 

 

Søndag 26.04. 2020.

Kl. 08.00 - 09.30 Frokost

Kl. 09.30. Familieterapeut Arne Kallekleiv med foredrag « Hva med oss « parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.

Kl. 11.30. Familieterapeut Arne Kallekleim med foredrag « om det å være pårørende til en med nedsatt funksjonsevne «

Kl.  13.30. Avslutning.

Kl. 14.00. Lunch

Kl. 15.00. avreise.

 

Rom 

Det er 25 HC rom tilgjengelige på hotellet

Det er en begrensning på ca 80 deltagere fra NASPA til denne landskonferansen.Kostnader

Medlemmer betaler kr 1000 i egenandel for dette, det dekker mat og overnatting.

Ikke medlemmer betaler kr 4000.- for dette, det dekker mat og overnatting


Reisekostnader


Det er mulig å søke om støtte til reise. Dette vil bli behandlet når antallet deltagere er klart (etter 1 mars som er påmeldingsfristen)

Husk å bestill billetter tidlig for lavest mulig pris.Påmelding

Påmeldingsfrist   01.03.20

Betalingsfrist       01.04.20Påmeldingen sendes pr epost til Linda Osen : olsenlin@hotmail.com


Ved eventuelle allergier må dere nevne det i eposten til Linda med påmeldingen


Påmelding NASPA MEDLEM

Fornavn

Etternavn

 

Behov for HC rom

 

 

 

 

Adresse

Postnr

Poststed

Egenandel

 

 

 

1000.-

Telefon nr

E-postadresse

 

 

 

 

 

Påmelding ledsager

Fornavn

Etternavn

 

Samme rom som medlem

 

 

 

 

Adresse

Postnr

Poststed

Egenandel hvis medlem

 

 

 

1000.-

Telefon nr

E-postadresse

 

Egenandel ikke medlem

 

 

 

4000.-

 Flere nyheter Flere artikler