Møter i 2018

Planen for 2018 begynner å komme på plass.

23. januar 2018
 
Møte type  Dato Sted
Årsmøte               21-22 April          Gardermoen
Medlemsmøte 13 Juni Læringssenteret Aker sykehus 
Medlemsmøte 17 oktober Læringssenteret Aker sykehus

Velkommen til disse møtene
Program for årsmøtet på Gardermoen blir lagt ut når dette er avklart
Medlemsmøtene begynner kl 1830

Flere nyheter Flere artikler