Selv om det er HSP som nevnes i denne artikkelen, er nok temaet like aktuelt for de med Ataksi
Hentet fra nav.no
Da kan det være lurt å forsøke seg med en henvendelse til boligkontoret i din kommune eller Husbanken!