Alle leierne har søknadsfrist 01.03.2017
I hht vedtektene varsles det med dette at ordinært årsmøte avholdes onsdag 19.04.2017
Her kan du finne masse relevant informasjon