Aktuelle kurs i 2019 vil bli lagt ut her høsten 2018
Da er planene for året på plass.
Som nasjonalt kompetansesenter for bl.a NASPAs diagnoser, kan det være greit å ha litt kunnskap om hva de kan tilby
Da kan kanskje denne siden for fagsiden være til nytte for brukersiden også!