Som nasjonalt kompetansesenter for bl.a NASPAs diagnoser, kan det være greit å ha litt kunnskap om hva de kan tilby
NASPA starter lokallag i Rogaland
<span>Som en følge av smittefare ved Corona virus må ordinært årsmøte som var berammet 25.03.20 avlyses, <br /><br />NASPA vil sende ut innkalling til nytt årsmøte når smittesituasjonen er under kontroll<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></span>
<div>Koronaviruset fører til luftveissykdom (kalt covid-19) med variable symptomer fra veldig milde luftveissymptomer til meget alvorlig viruslungebetennelse.</div> <div></div> <div><br />Folkehelseinstituttet har (per 31.03.20) definert enkelte grupper som har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:  </div> <div></div> <ul> <li>Eldre personer (over 65 år)  </li> <li>Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk  </li> <li>Personer som røyker og har overvekt/fedme kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp  </li> <li>Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling) har økt risiko<span></span></li> </ul>