Da kan du finne svar på de fleste her
Nytt år - nye muligheter. Husk også på å melde dere på kurs/samlinger gjennom året !
Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.