Som nasjonalt kompetansesenter for bl.a NASPAs diagnoser, kan det være greit å ha litt kunnskap om hva de kan tilby
<span>Som en følge av smittefare ved Corona virus må ordinært årsmøte som var berammet 25.03.20 avlyses, <br /><br />NASPA vil sende ut innkalling til nytt årsmøte når smittesituasjonen er under kontroll<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></span>
<h1 id="hdr">Digital public defence: Siri Kristine Lynne Rydning</h1> <span> </span> <div class="vrtx-introduction"> <p class=" elm-has-own-text">Cand.med. Siri Kristine Lynne Rydning at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis <em class=" elm-has-own-text">Novel causes and refined phenotypes of hereditary spastic paraparesis. Studies of subgroups of hereditary spinocerebellar disorders in a Norwegian cohort</em> for the degree of PhD (Philosophiae Doctor). </p> </div> <span> </span> <div class="vrtx-byline"> <div class="vevent"><span class="time-and-place">Time and place:</span> <abbr title="2020-06-08T10:15:00+02:00" class="dtstart"> June 8, 2020 10:15 AM</abbr>, <span class="location"> Zoom </span> <div class="vrtx-number-of-comments-add-event-container"><span class="vrtx-add-event"> <a class="vrtx-ical" href="https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and-events/events/disputations/2020/rydning-siri-kristine-lynne.html?vrtx=ical">Add to calendar</a><a title="Ical help" class="vrtx-ical-help" href="http://www.uio.no/tjenester/it/web/vortex/hjelp/andre/ical/"></a> </span></div> </div> </div> <span> </span> <div class="vrtx-introduction-image small-intro-image"><img src="https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and-events/events/disputations/2020/photos/siri-lynne-rydning-150.jpg" border="0" alt="Image may contain: Person, Hair, Face, Skin, Eyebrow." /> <div class="vrtx-imagetext"> <div class="vrtx-imagedescription"> <p class=" elm-has-own-text">Photo: Øystein Horgmo, UiO</p> </div> </div> </div> <span> </span> <p class=" elm-has-own-text">The public defence will be held as a video conference over Zoom.</p> <span> </span> <p class=" elm-has-own-text">The digital defence will follow regular procedure as far as possible, hence it will be open to the public and the audience can ask ex auditorio questions when invited to do so.</p>
<div>Koronaviruset fører til luftveissykdom (kalt covid-19) med variable symptomer fra veldig milde luftveissymptomer til meget alvorlig viruslungebetennelse.</div> <div></div> <div><br />Folkehelseinstituttet har (per 31.03.20) definert enkelte grupper som har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:  </div> <div></div> <ul> <li>Eldre personer (over 65 år)  </li> <li>Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk  </li> <li>Personer som røyker og har overvekt/fedme kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp  </li> <li>Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling) har økt risiko<span></span></li> </ul>