Som nasjonalt kompetansesenter for bl.a NASPAs diagnoser, kan det være greit å ha litt kunnskap om hva de kan tilby
Da kan kanskje denne siden for fagsiden være til nytte for brukersiden også!
Nytt år - nye muligheter. Husk også på å melde dere på kurs/samlinger gjennom året !